لیست قیمت ابزار توسن

دریل 6.5 توسن TOSAN 0071D
6،480،000 ریال
عمود بر توسن TOSAN 5056J
14،980،000 ریال
دریل 10 توسن TOSAN 0100D
5،980،000 ریال
مینی فرز توسن tosan 3382A
10،980،000 ریال
دریل 6.5 توسن TOSAN 0110D
3،980،000 ریال
دریل 10 توسن TOSAN 0002D
6،680،000 ریال
سشوار توسن TOSAN 9008HG
10،980،000 ریال
عمودبر توسن TOSAN 5093J
11،980،000 ریال
عمودبر توسن TOSAN 5750J
19،180،000 ریال
 

لیست قیمت فروش نقدی محصولات برقی و بنزینی توسن را هر روز با جدیدترین قیمت ها در فروشگاه اینترنتی کارین ابزار مشاهده نمایید