______________  پلایر  _______________

پلایر

پلایر تشکیل شده از انبر دست ، سیم چین ، دمباریک که در سایز های مختلف و کاربردهای متفاوت در سایت کارین ابزار موجود می باشد . انواع مختلف پلایر را در صفحه زیر میتوانید مشاهده نمایید .