______________  چکش و قلم  _______________

چکش و قلم

از سری ابزار های پر مصرف در شاخه ابزار دستی چکش و قلم می باشد ، چکش و قلم تقریبا در همه صنایع و همچنین منازل کاربرد فراوانی دارند ، انواع مختلفی از چکش و قلم را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .