صفحه اصلی

|
|

|- محصولات

   |

   |- ابزار برقی
   |   |
   |   |- دریل ها
   |   |
   |   |- پیچ گوشتی
   |   |          
   |   |- دریل های ساده و گیربکسی غیر چکشی
   |   |           
   |   |- دریل چکشی
   |   |
   |   |- دریل چکشی گیربکسی و صنعتی
   |
   |- فرز ها
   |   |
   |   |- مینی فرز
   |   |
   |   |- فرز های آهنگری و سنگبری
   |   |
   |   |- فرز سنباده زنی
   |
   |- بتن کن و چکش تخریب
   |   |    
   |   |- بتن کن ها
   |   |
   |   |- چکش تخریب
   |
   |- ابزار نجاری
   |   |
   |   |- فارسی بر و اره میزی
   |   |
   |   |- سنباده و فرز های نجاری
   |   |
   |   |- پیچ گوشتی ها
   |   |
   |   |- گردبر و گندگی و عمودبر
   |
   |- ابزار شارژی
   |   |
   |   |- دریل و فرز شارژی
   |   |   |
   |   |   |- دریل های شارژی
   |   |   |
   |   |   |- فرز های شارژی
   |   |
   |   |- فارسی بر و افقی شارژی
   |   |   |     
   |   |   |- فارسی بر شارژی
   |   |   |       
   |   |   |- افقی بر
   |   |
   |   |- تفنگ چسب آکواریوم شارژی
   |
   |- ابزار کارگاهی
   |   |
   |   |- ابزار برقی کارگاهی
   |   |   |
   |   |   |- جاروبرقی صنعتی اره فلکه
   |   |   |
   |   |   |- سنگ رو میزی
   |   |   |
   |   |   |- سشوار و بلور
   |   |   |
   |   |   |- حدیده برقی
   |   |
   |   |- ابزار مکانیکی
   |   |   |
   |   |   |- جک پالت
   |   |   |
   |   |   |- جرثقیل
   |   |   |
   |   |   |__ کمپرسور باد
   |   |
   |   |- ابزار کارگاهی عمومی
   |       |
   |       |- دریل های ستونی
   |       |
   |       |- همزن و بکس های برقی
   |       |
   |       |- شیارزن و شیارکن
   |       |
   |       |__ فاضلاب بازکن
   |
   |- جوش و برش
   |   |
   |   |- ابزار جوشکاری
   |   |   |
   |   |   |- اینورتر جوش
   |   |   |
   |   |   |- سرپیک جوش
   |   |   |
   |   |   |- اتو لوله سبز
   |   |  
   |   |__ ابزار برش کاری
   |
   |- سنگ و مته
   |   |
   |   |- سنگ ها
   |   |   |
   |   |   |- سنگ مینی
   |   |   |
   |   |   |- سنگ بزرگ
   |   |   |
   |   |   |- گرانیت و سرامیک بر
   |   |
   |   |- جعبه مته
   |       |
   |       |- جعبه مته متابو
   |       |
   |       |- جعبه مته نک
   |
   |- ابزار دستی
      |
      |- پلایرها
      |   |
      |   |- انبردست
      |   |
      |   |- سیم چین
      |   |
      |   |- دمباریک
      |   |
      |   |- سایر پلایر ها
      |
      |- انبر قفلی و پرچ کن
      |   |
      |   |- انبر قفلی
      |   |
      |   |- انبر قفلی ورق گیر
      |   |
      |   |- سایر انبرهای قفلی و پرچ کن
      |
      |- آچارفرانسه و لوله گیر
      |   |
      |   |- آچار فرانسه
      |   |
      |   |- آچار لوله گیر دو دسته
      |   |
      |   |- آچار لوله گیر تک دسته
      |
      |- آلن ها
      |   |
      |   |- آلن های شش گوش
      |   |
      |   |- آلن های ستاره ای
      |
      |- آچار های یکسر و دوسر
      |   |
      |   |- آچار یکسر رینگی
      |   |
      |   |- آچار دو سر رینگی
      |   |
      |   |- آچار دو سر تخت
      |   |
      |   |- آچار های جغجغه و سایر آچارها
      |
      |- بکس و متعلقات
      |   |
      |   |- بکس های جعبه ای و سری
      |   |
      |   |- بکس تکی
      |   |
      |   |- کیت ابزار کامل و جعبه ابزار
      |   |
      |   |- متعلقات بکس
      |
      |- چکش و قلم
      |   |
      |   |- چکش ها
      |   |
      |   |- قلم چکش های تخریب
      |   |
      |   |- قلم دستی کنده کاری
      |
      |- پیچ گوشتی ها
      |   |
      |   |- پیچ گوشتی سری
      |   |
      |   |- پیچ گوشتی تکی
      |
      |- چسب ها
      |
      |-  ابزار آلات عمومی