carin،کارین،ابزار،دریلcarin،کارین،ابزار،فرز،دریل 

دریل ها و کاربرد آنها

دریل ها از جمله ابزار برقی مخصوص سوراخکاری در قطر های کوچک
و بزرگ بر روی آهن, ...
فرز ها و کار آنها

فرز ها دستگاههایی هستند برای برش آهن ، ساب آهن ، پولیش زدن و ...
که به دو نوع کلی فرز های ...

carin،کارین،ابزار،بتن کن،دریل،فرز


carin،کارین،ابزار،دریل،فرز،بتن کن