______________  رنده نجاری و اره گردبر و گندگی و اره عمودبر و اره افقی بر  _______________

رنده نجاری ، اره گردبر ، گندگی ، اره عمودبر ، اره افقی بر

ابزار نجاری از تنوع بسیار زیادی برای کارهای متنوع تشکیل شده که شما در سایت کارین ابزار انواع مختلفی از ابزار برقی نجاری را می توانید مشاهده نمایید از جمله این ابزار نجاری می توانیم به رنده نجاری ، اره گردبر ، گندگی ، اره عمودبر ، اره افقی بر در برندهای متنوعی همچون متابو ، نک ، توسن ، دی سی ای ، ماکیتا اشاره کنیم .